Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Hàng tiêu dùng các loại (kí hiệu là Lô hàng thứ 49) là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
Lot:
Lot 1
Tài sản:
Hàng tiêu dùng các loại (kí hiệu là Lô hàng thứ 49) là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
Ngày mở đăng ký:
11/07/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
13/07/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
200000
Tiền đặt trước:
25000000
Giá khởi điểm:
125338842
Bước giá:
2000000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
15/07/2022 10:20:00
Ngày kết thúc đấu giá:
15/07/2022 11:05:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Quy Chế Đấu Gía
📃Thông Báo Đấu Gía

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Quy Chế Đấu Gía
📃Thông Báo Đấu Gía

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X