Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Tài sản đảm bảo Thi hành án của Thi hành án dân sự huyện Mê Linh

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001513

  Đấu giá viên: Phạm Thị Mai

  Thời gian bắt đầu:  19/08/2022 10:00:00

  Thời gian kết thúc: 19/08/2022 10:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Xe ô tô Mercedes-Benz có BKS: 30H-0355 và xe ô tô Mercedes-Benz có BKS: 30K-9858

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 340000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X