Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên
Lot:
Lot 1
Tài sản:
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 914144 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty TNHH Inox Đại Phát
Ngày mở đăng ký:
29/08/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
12/09/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
500000
Tiền đặt trước:
6730000000
Giá khởi điểm:
33653890000
Bước giá:
10000000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
15/09/2022 10:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
15/09/2022 10:30:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo Đấu giá tài sản
📃Giấy chứng nhận QSD đất
📃Hồ sơ Mời đấu giá

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo Đấu giá tài sản
📃Giấy chứng nhận QSD đất
📃Hồ sơ Mời đấu giá

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X