Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số A2-41 tờ bản đồ số 00. Địa chỉ tại khu dân cư Bến Lội – Lại An (Giai đoạn 2), xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Lot:
Lot 1
Tài sản:
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số A2-41 tờ bản đồ số 00. Địa chỉ tại khu dân cư Bến Lội – Lại An (Giai đoạn 2), xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (L7)
Ngày mở đăng ký:
24/08/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
05/09/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
500000
Tiền đặt trước:
167900000
Giá khởi điểm:
1679000000
Bước giá:
10000000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
07/09/2022 09:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
07/09/2022 10:00:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X