Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 khu đất thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Lot:
Lot 2
Tài sản:
Khu vực Siêu thị Mini tại xã Hòa Phước
Ngày mở đăng ký:
09/06/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
28/06/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
1000000
Tiền đặt trước:
6592000
Giá khởi điểm:
141464
Bước giá:
7000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
01/07/2022 14:45:00
Ngày kết thúc đấu giá:
01/07/2022 15:45:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá
📃Hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến
📃Đơn đăng ký
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo đấu giá tài sản
📃Hồ sơ mời tham gia đấu giá

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ/m²) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ/m²) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá
📃Hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến
📃Đơn đăng ký
📃Quy chế đấu giá tài sản
📃Thông báo đấu giá tài sản
📃Hồ sơ mời tham gia đấu giá

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X