Hỏi & Đáp

Đăng kí tham gia đấu giá

Shopping Cart

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá trên.
Tôi tự nguyện không nhận tiền lãi phát sinh từ khoản tiền đặt trước.
Tôi đã hiểu rõ về tài sản đấu giá và không có ý kiến gì về việc xem tài sản đấu giá.

THÔNG TIN TÀI SẢN

Cuộc đấu giá:
Tài sản cưỡng chế kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy
Lot:
Lot 1
Tài sản:
Tài sản cưỡng chế kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy - Quyền sử dụng diện tích đất 50,6 m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà 05 tầng tại thửa đất số 385
Ngày mở đăng ký:
08/06/2022 08:00:00
Ngày đóng đăng ký:
21/06/2022 17:00:00
Phí tham gia cuộc đấu giá:
0
Phí tham gia đấu giá tài sản:
500000
Tiền đặt trước:
200000000
Giá khởi điểm:
3925300000
Bước giá:
2000000
Hình thức đấu:
Trả giá lên và liên tục
Ngày bắt đầu đấu giá:
24/06/2022 14:00:00
Ngày kết thúc đấu giá:
24/06/2022 14:30:00

Description

Đăng nhập để xem thông tin này.

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Sổ đỏ
📃Thông báo Đấu giá tài sản
📃Hồ sơ Mời đấu giá
📃Quy chế đấu giá tài sản

Vendor Information

  • Tên tổ chức:

  • Đấu giá viên:

  • Địa chỉ:

Description

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá
STT Id Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Huỷ trả giá

Auction History

Tên tài liệu Tải xuống
📃Sổ đỏ
📃Thông báo Đấu giá tài sản
📃Hồ sơ Mời đấu giá
📃Quy chế đấu giá tài sản

Vendor Information

ĐANG XỬ LÝ
X